1. Z zakupionego w sklepie towaru można zrezygnować (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów od dnia otrzymania Towaru, kierując do sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient zobowiązany jest do zwrotu. nabytego towaru. Koszt zwrotu w przypadku wykonania odstąpienia przez Klienta bez podania przyczyn nie obciąża Sklepu. Zwracany produkt wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: MAM Group sp. zo.o. sp. komandytowa, ul. Partyzantów 11B/20 80-254, Gdańsk

2. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym. W szczególności nie może być zniszczony. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

3. Formularz odstąpienia udostępniony jest w Sklepie na stronie www.kukukid.com oraz stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Tutaj pobierz wzór formularza zwrotu

4. Zwrot rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz zwrotu Towaru ponosi Klient. Koszt zwrotu równy jest taryfie operatora pocztowego lub innego operatora, z którego usług Klient będzie korzystał. 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.