1. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub zamówione usługi, tz. koszty dostawy i inne usługi, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: – paypal – przelew bankowy. Wybierając opcję płatności przelewem, Klient ma 5 dni roboczych na realizację płatności. Po upływie tego terminu umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedawca nie jest związany zamówieniem, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż. Przelew nastąpić ma na rachunek bankowy Sprzedającego numer: 07 1140 2004 0000 3302 8245 5360 w banku mBank S.A., MAM Group sp.j. zarejestrowana w Gdańsk, Poland, ul. Partyzantów 11B/20 80-254, KRS 0000973570, REGON 522105657, NIP 9571144398.

4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen Towaru oraz równowartości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.